Inkasso Utlandet

Alla utlandsärenden hanteras professionellt av våra ombud och 

partners som är affärsjuridiska experter på respektive lands 

lokala lagstiftning och praxis.  

Vi tar betalt enligt principen ”No Cure, No Pay”, d.v.s. provision 

utgår endast då vi lyckas driva in fordringen för er räkning.

Samarbeten 

Capitums utländska ärenden sköts via ett internationellt nätverk där EU-länderna och stora delar av övriga världen finns representerade. 

Våra nära samarbetspartners bidrar med lokal kännedom, något som krävs för att med framgång hantera denna typ av ärenden. Alla utlandsärenden hanteras professionellt av våra ombud och partners som är affärsjuridiska experter på respektive lands lagstiftning och praxis.

Vi tar betalt enligt principen ”No Cure, No Pay”, d.v.s. provision utgår  endast då vi lyckas driva in fordringen för er räkning. En startavgift tillkommer för att täcka Capitums utlägg. Vid eventuell tvist tillkommer sedvanliga advokatkostnader. Prisuppgift för dessa inhämtas för godkännande av er innan ärendet fortsätter att drivas.

Hantering

I steg ett skickas kravbrev från Sverige för att på så sätt etablera kontakt med gäldenären. Därefter genomför Capitum en telefonförhandling i syfte att uppnå ett snabbt resultat.

Vid behov tar Capitum därefter steg två, vilket innebär att vi överför ärendet till vårt internationella nätverks lokala representant. Inom EU handläggs ärendet av en advokat/affärsjurist i respektive land, precis som i Baltikum där nätverket är mycket starkt. Nätverket har även goda kontakter i övriga delar av världen.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontaktuppgifter

Adress

Box 1189

621 22 Visby

 
E-post
 
Telefon