Juridisk hjälp när ni behöver den

Avancerade juridiska tjänster i samband med större inkassoärenden. 

Dessutom arbetar vi med rättsskydd, avtalsöversyn, 

genomgång av konkurser m.m. Vid en rättslig process 

lämnas ofta ett fast pris.

Våra jurister

En del av våra kunder använder oss också som sin ”husjurist” eftersom vi har en bra insyn och förståelse för våra kunders verksamhet. Dessutom är vi snabba och därmed kostnadseffektiva. Inte minst är det viktigt man lär känna och förstå varandra. Vi lägger stor vikt vid att vara en personlig och seriös samarbetspartner. Vi får betalt för att uppnå resultat, ett gott råd kostar ingenting extra.

Exempel på åtgärder i samband med inkassoärenden

 • Förhandling
 • Konkursanmodan
 • Konkursansökan
 • Stämningsansökan
 • Fordringsöverlåtelse / kvittning
 • Kvarstad
 • Styrelseansvar
 • Verkställighetstillägg
 • Betalningsföreläggande och handräckning
 • Betalningsföreläggande
 • Konkursbevakning
 • Annan rättslig åtgärd
 • Kontakta oss så berättar vi mer

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Box 1189

  621 22 Visby

   
  E-post
   
  Telefon