Frågor om krav, skuld och betalning

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som dyker upp hos dem som 

fått kravbrev av oss.

Om du är kund hos Bokbörsen hittar du specifika frågor för 

Bokbörsenkunder under egen rubrik.

Har du fått brev om en bot i utlandet? Frågor och svar för 

dig finns under egen rubrik.

Hur vet jag ifall min skuld är betald?

Har du fått ett krav och är osäker på ifall kravet är betald, vänligen logga in på vår webb. Där kan du enkelt kontrollera ifall du har ett pågående ärende hos oss. Du kan logga in här.

Varför får jag brev i Kivra?

Vi har anslutit oss till den digitala brevlådan Kivra, vilket innebär att du som är ansluten till Kivra kan få brev av oss där. Du som har appen har möjlighet att betala ditt krav direkt via Kivra. Önskar du hellre att få brev via posten kan du logga in på Kivra och avregistrera avsändare. Läs mer på Kivras hemsida.

Jag har inte råd att betala denna månaden

Har du mottagit en påminnelse eller ett inkassokrav och inte har möjlighet att betala innan förfallodatum? Vänligen kontakta oss snarast så hjälper vi dig med ditt ärende.

Jag har gjort en överinbetalning

Har du gjort en överinbetalning kommer detta att registreras då din betalning är oss tillhanda. Du kommer då får ett brev eller mejl från oss hur du ska gå tillväga.

Kravet är felaktigt

Är uppgifterna på kravet felaktiga vänligen kontakta oss, så hjälper vi dig att reda ut det.

Jag vill bestrida mitt ärende

Har du fått ett krav som du anser vara felaktigt ber vi dig bestrida ärendet direkt till oss på Capitum - detta kan göras skriftligt eller muntligt. Ange alltid vårt ärendenummer samt anledning till varför du invänder mot kravet.  Är du inte nöjd kan du vända digtill Svensk Inkasso https://svenskinkasso.se/inkassonamnden/

Vad händer ifall jag inte betalar?

Har du mottagit en påminnelse eller ett inkassokrav som inte betalas innan förfallodatum riskerar du att ärendet går vidare till kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande. Detta kan i sin tur leda till en betalningsanmärkning.

Kan ni hjälpa mig med mitt ärende i tingsrätten?

Ja, vi har egna jurister som tar hand om ditt ärende. Hör av dig direkt. Du hittar epost och telefonnummer här.


Bokbörsens vanligaste frågor

Fakturan är redan betald?

Har du betalt ursprungsfakturan och trots detta erhållit en påminnelsefaktura/inkassokrav från oss ber vi dig inkomma med en kvittens på betalningen. Kvittensen ska innehålla kontonummer, OCR/meddelande, datum när betalning skedde samt belopp.

Jag har inte fått ursprungsfakturan

Vi är ombud för Bokbörsen och har inte fakturan. Fakturan är skickad till den mailadressen som uppgavs vid köpet. Du kan även logga in på Mina sidor på Bokbörsen och där kan du skriva ut fakturan.

Vilken bok avser det?

Vi är ombud för Bokbörsen och har inte fakturan så vi vet tyvärr inte vilken bok det gäller. Du kan logga in på Mina sidor på Bokbörsen: där kan du via ordernumret hitta vilken bok kravet gäller.


Utlandsböter

Varför har jag inte fått något krav tidigare?

Reglerna varierar i olika länder. Exempelvis så ham man i Italien  360 dagar på sig att utfärda boten och den skickas sedan via rekommenderat brev vilket tar lång tid. Har du ej fått en notis angående att det finns prioriterat brev att hämta ut kan du kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Varför står det ett annat kapitalbelopp på boten?

Har du fått ett krav som du anser vara felaktigt ber vi dig bestrida ärendet direkt, detta kan göras skriftligt eller muntligt. Ange alltid vårt ärendenummer samt anledning till varför du invänder mot kravet.

Vart kan jag hitta min bot?

Vänligen kontakta oss via mail eller telefon så skickar vi allt underlag i ärendet. 

Finns din fråga inte med? Vänligen kontakta oss

Adress

Box 1189

621 22 Visby

E-post
Telefon