Inkasso Utlandet

Vi tar betalt enligt principen ”No Cure, No Pay”, d.v.s. provision utgår endast då vi lyckas driva in fordringen för vår kunds räkning. En startavgift tillkommer dock för att täcka Capitums svenska utlägg. Vid eventuell tvist tillkommer sedvanliga advokatkostnader. Prisuppgift för dessa inhämtas för godkännande av vår kund innan ärendet fortsätter att drivas

Samarbeten 

Capitums utländska ärenden sköts via ett internationellt nätverk där EU-länderna och stora delar av övriga världen finns representerade. Med hjälp av IT-system och internationella kontakter med advokatbyråer jorden runt skapas korta ledtider för betalningar. Alla utlandsärenden hanteras professionellt av våra ombud och partners som är affärsjuridiska experter på respektive lands lagstiftning och praxis.

Hantering

I steg ett skickas kravbrev från Sverige för att på så sätt etablera kontakt med gäldenären. Därefter genomför Capitum en telefonförhandling i syfte att uppnå ett snabbt resultat.

Vid behov tar Capitum därefter steg två, vilket innebär att vi överför ärendet till vårt internationella nätverks lokala representant. Inom EU handläggs ärendet av en advokat/affärsjurist i respektive land, precis som i Baltikum där nätverket är mycket starkt. Nätverket har även goda kontakter i övriga delar av världen.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Adress

Box 1189

621 22 Visby

 
E-post
 
Telefon