Använda vår påminnelseservice
för att öka betalgraden och automatieringen

Påminnelse

Väljer du att sköta själva faktureringen själv men önskar att någon tar hand om påminnelsehanteringen? Då är påminnelseservice rätt för er!

Påminnelsehantering

Vi tar hand om dina utgående fakturor, påminnelser och skickar automatiskt vidare till inkasso om påminnelsen inte blir betald i tid. På så vis kan vi i många fall undvika inkasso och ändå se till att ni får betalt. Något som både ni och er kund tjänar på.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Adress

Södra Förstadsgatan 31

211 43 Malmö

 
E-post
 
Telefon