Vi hjälper dig som vill få betalt oavsett om
du
har ett fåtal eller större antal ärenden


Juridik

Större komplicerade ärenden handläggs alltid av en jurist. Förutom juridik i samband med större inkassoärenden arbetar vi med rättsskydd, avtalsöversyn, genomgång av konkurser m.m. Vid en rättslig process lämnas ofta ett fast pris.

Våra jurister

En del av våra kunder använder oss också som sin ”husjurist” eftersom vi har en bra insyn och förståelse för våra kunders verksamhet. Dessutom är vi snabba och därmed kostnadseffektiva. Inte minst är det viktigt man lär känna och förstå varandra. Vi lägger stor vikt vid att vara en personlig och seriös samarbetspartner. Vi får betalt för att uppnå resultat, ett gott råd kostar ingenting extra.

Exempel på åtgärder i samband med inkassoärenden

 • Förhandling
 • Konkursanmodan
 • Konkursansökan
 • Stämningsansökan

 • Fordringsöverlåtelse / kvittning
 • Kvarstad
 • Styrelseansvar
 • Verkställighetstillägg

 • Betalningsföreläggande och  handräckning
 • Betalningsföreläggande
 • Konkursbevakning
 • Annan rättslig åtgärd

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Adress

Box 1189

62122 Visby

 
E-post
 
Telefon